28/Haziran/2012 - Anasayfa // İ.E.T.D. Duyuru Haberi yazdır

E-reçete Karşılanması

E-reçete Karşılanması

E-Reçete Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

  • Facebook Hayran Sayfamız
  • Twitter Sayfamız
  • Google +

 

ELEKTRONİK REÇETE GİRİŞİ  POWERPOİNT OLARAK ANLATIMI

 
 
 
 
E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR
 
(26.06.2012 tarihli güncelleme)

  01.07.2012  tarihi itibariyle  e-reçete uygulaması başlayacaktır.  Konu ile ilgili olarak  SGK’nın
yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin  oluşturulacağı  sağlık hizmet sunucularının
yazılım alt yapılarını tamamlaması amacıyla Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu
hazırlanarak https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinde yayımlanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili olarak
hastane  ve aile hekimliği  bilgi yönetim sisteminden sorumlu kişilere ve  yazılım firmalarına  gerekli
eğitimler de verilmiştir. 
  E-reçete  uygulamasının  kolay  anlaşılabilmesi,  akıllara gelebilecek sorulara cevap verilmesi,
uygulama birlikteliğinin sağlanması, olası  sorunların  ortadan kaldırılması amacıyla  E-REÇETE SIK
SORULAN SORULAR dokümanı hazırlanmıştır. E-reçete oluşturma ve e-reçete geri ödeme kriterleri ilgili
mevzuatta ayrıca belirtilmektedir. Bu doküman, hazırlandığı tarihteki ilgili mevzuata uygun olarak
hazırlanmıştır. Bu nedenle zaman içerisinde ilgili mevzuatta oluşabilecek değişikliklere de bu doküman
haricinde ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir. 
E-reçete pilot uygulaması esnasında Kuruma iletilen sorular ve bu süre içerisinde yapılan
mevzuat düzenlemelerine göre doküman güncellenmiştir. 
 
SORU  1) E-reçete nedir?
CEVAP  1) Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve
tanımladığı şekilde  oluşturulup MEDULA sistemine  elektronik ortamda kaydedilerek  elektronik reçete
numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.
 
SORU  2) E-reçete uygulamasının yapılmayacağı sağlık hizmet sunucuları hangileridir?
CEVAP  2) Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmesi esastır.
Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı;
Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarından; Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri,
sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi
ve toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci  basamak sağlık üniteleri ve  belediyelere ait poliklinikler
tarafından oluşturulmuş reçeteler,
  Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşlarından; İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler,
  İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından;  Türk Silahlı Kuvvetlerinin  2 inci basamak
  hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,
  Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından;  Türk Silahlı Kuvvetlerinin  3 üncü basamak
  hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,
  e-reçete uygulaması kapsamı dışındadır. Bu birimlerde üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar
  hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır.
Yukarıda belirtilen resmi ve özel sağlık kuruluşları MEDULA hastane sistemini kullanmaya
  başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçeceklerdir.
 
SORU  3) Elektronik reçete olarak yazılmayacak ilaçlar/ilaç grupları hangileridir? CEVAP  3) Elektronik reçete olarak yazılmayacak ilaçlar/ilaç grupları;
- Majistral olarak yazılacak olan ilaçlar, 
    - İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar, 
için yazılan reçeteler manuel yazılmaya devam edilecektir.
 
SORU 4) Elektronik reçete yazılmayacak kişiler kimlerdir?
CEVAP 4) Elektronik reçete yazılmayacak kişiler;
-Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık
hizmeti verilen kişiler,
 -İlgili mevzuatta tanımlanan  Kurum MEDULA  hastane  sisteminden provizyon alınamamasına
rağmen sağlık hizmeti sunulan kişilere ait reçeteler,
hekimler tarafından manuel olarak yazılmaya devam edilecektir.
 
SORU 5) E-reçetede yer alacak olan bilgiler nelerdir?
CEVAP 5)  E-reçetede yer alan bilgilerin içeriği  Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım
Kılavuzunda  belirtilmiştir.  E-reçetede yer alan bilgiler detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu nedenle e-
reçetede yer alan tüm bilgiler bu kılavuzdan erişilebilir. Ancak uygulamada birlikteliği sağlamak, yanlış
anlamaları ortadan kaldırmak amacıyla bu bilgilerden bazıları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. 
  1. Reçete Alt Türü;  - Ayaktan Reçetesi
        - Yatan Reçetesi
        - Günübirlik Reçetesi
        - Taburcu Reçetesi
        - Acil Reçetesi
        - Yeşil Alan Reçetesi
        - Evde Bakım Reçetesi
Hekimin reçete alt türü  seçeneğini gerekli durumlarda seçmesi gerekmektedir. Genel olarak
reçete alt türünün seçilmesine gerek yoktur. İstisnalar aşağıda belirtilmektedir;
  Ayaktan, Yatan, Günübirlik Reçetesi seçenekleri;  Hastanın takibinde bulunan tedavi
türüne göre e-reçete ekranına  sağlık hizmet sunucusunun  yazılımı tarafından  seçili olarak
getirilecektir. 
  Acil Reçetesi seçeneği;  Takibin provizyon tipinin acil olmasına veya takip alınan branşa
göre sağlık hizmet sunucusunun yazılımı tarafından seçili olarak getirilecektir.  
  Taburcu Reçetesi seçeneği; Hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir. Taburcu reçetesi
seçimine tedavi türü yatan ise izin verilecektir.
Yeşil Alan Reçetesi seçeneği; Hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir.
Evde Bakım Reçetesi seçeneği; Hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir.   2. Reçete Türü;   - Normal
        - Kırmızı
        - Turuncu
        - Mor
        - Yeşil
  Reçete türü seçeneği ekranda normal seçilmiş olarak gelecektir. Hekim kırmızı, turuncu,
mor, yeşil reçete  kapsamında bir ilaç yazacaksa  reçete türü  olarak ilgili reçeteyi seçmesi
gerekmektedir. 
  Reçete türü normal seçildiği halde diğer reçete türlerinde bir ilaç yazılırsa uyarı verilerek
buna izin verilmeyecektir. 
  Ancak kırmızı, turuncu, mor ya da yeşil reçete türü seçilirse bu reçete içerisine bu
kapsamdaki ilaçlar ile birlikte normal reçete türündeki ilaçlarda yazılabilecektir.
  Kırmızı, turuncu, mor ve yeşil reçeteler e-reçete olarak oluşturulmuş olsalar dahi Sağlık
Bakanlığının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yine manuel olarak oluşturulmaya devam
edilecek ancak Kuruma ibraz edilmeyecektir. 
  3. Reçete Tarihi;
  Reçete tarihi,  Medula Takip No  Tarihi  olarak hekimin ekranına  sağlık hizmet
sunucusunun otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak getirilecektir. Ancak istenirse reçete
tarihi bu tarihten daha ileri bir tarih olarak seçilebilir. Bu tarihten geri bir tarih seçilemez.
  4. İlaç adı;
  Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda Kurum sisteminde kayıtlı
olan ilaçların;
    - Aktif ilaç listesi (Kurumca geri ödemesi yapılan ilaçların listesi)
    - Aktif ilaç pasif barkod listesi (Kurumca ilacın geri ödemesi var ancak bu ilaca ait 
            geri ödemesi yapılmayan barkodların listesi)
    - Pasif ilaç listesi (Kurumca geri ödemesi yapılmayan ilaçların listesi)
listelerinin sağlık hizmet sunucuları tarafından alınabilmesi amacıyla web servis hazırlanmıştır.
Bu servis Medula  sisteminin  çalışma yoğunluğunun en az olduğu gece 23:00-  07:00  saatleri
arasında çalışacak olup sağlık hizmet sunucuları bu listeleri tarihe bağlı olarak alabilirler.
Bu listelerin sağlık hizmet sunucuları tarafından güncel olarak alınması çok önemlidir. Aksi
taktirde ödenen bir ilaç hekim tarafından ödenmeyen, ödenmeyen bir ilaçta hekim tarafından
ödenen olarak değerlendirilebilecektir. Bu durumda hasta mağduriyeti oluşabilecektir.
  Hekim  SGK’nın  geri ödemesini yaptığı bir  ilacı seçebileceği gibi SGK'nın geri ödemesini
yapmadığı bir ilacıda  seçerek e-reçeteye  yazabilecektir. Ancak e-reçetenin MEDULA  sistemine
kaydı esansında  ilacın  SGK’nın geri ödeme listesinde yer almadığı  bilgisi MEDULA  sistemi
tarafından ilgili tesise bildirilecektir.
  5. Kutu adedi; Kutu adedi bu bölümde belirtilecektir.
6. Kaç Kez/Seferde Kaç Doz; İlacın kaç sefer (doz 1 alanı) ve her bir seferde hangi miktarda (doz
2 alanı)  verileceği belirtilecektir.  Sağlık hizmet sunucularına ödenen/ödenmeyen ilaç listeleri verilirken aynı listeler içerisinde "ambalaj miktarı"  ve  "tek doz miktarı"  bilgileri de
verilmektedir. 
  Kaç kez(doz1) alanına ilacın belirlenen peryodda kaç sefer verileceği yazılacaktır. 
Seferde kaç doz(doz2) alanına her bir seferde ne kadar miktar ilaç kullanılacağı.
Bu bölümde ilaç miktarları ile ilgili ayrıca bir bilgi eklenmesi istenirse bu bilgi ilaç açıklama
alanına eklenebilecektir. Örneğin e-reçetede simetrik doz yazılmasına karşın hasta eğer ilacı gün
içerisinde veya günler arası farklı dozlarda kullanacaksa bu durum ilaç açıklama alanında
belirtilecektir.
  7. Kullanım periyodu/Birimi; 
  Hekim bu bölümde "Kaç kez/Seferde Kaç doz" bölümüne yazdığı bilginin hangi sürede ne
sıklıkla kullanılacağını belirleyecektir.  Örneğin gün içerisinde sabah 1 adet akşam 1 adet ilaç
kullanılacaksa bu bölümde 1 günde sabah 1 adet/akşam 1 adet  ilaç  kullanılacağının yazılması
gerekmektedir.
Örnek 1; İçinde 10 tablet olan A ilacının "Kaç kez/Seferde Kaç doz"  2*1 yazıldığını kabul edelim.
Hekim "Kullanım peryodu" bölümünde "1", "Birimi" bölümünde de "günde" seçerse  "hasta, 1
günde 2*1 tablet kullanacaktır" anlamındadır.
Örnek 2; İçinde 3 adet tablet bulunan B ilacının "Kaç kez/Seferde Kaç doz"  1*1 yazıldığını kabul
edelim. Hekim "Kullanım peryodu" bölümünde "1", "Birimi" bölümünde de "haftada"  seçerse 
"hasta, 1 haftada 1*1 tablet kullanacaktır" anlamındadır.
  Bu bölüm hekimlerin bugüne kadar kullanmadıkları bir alandır. Hata yapılma ihtimali en
yüksek olan alanlardan birisidir. Bu nedenle doğru kullanılması çok önemlidir. Bu bölüme tedavi
süresi yazılmayacaktır. Bu bölüme tedavi süresinin yazılması halinde reçete yanlış oluşturulmuş
olacaktır. Bu ayrıntı çok önemlidir. Tedavi süresinin belirtileceği alan ilaç açıklama alanında yer
alan "tedavi süresi" alanıdır.
8.  Kullanım şekli;  Bu alana ilacın kullanım şekli belirtilecektir.  Eğer ilaç kullanım şeklinin
belirtilmesine gerek yoksa bu alana herhangi bir kullanım şeklinin belirtilmesine gerek yoktur. 
9.  İlaç açıklama alanı; SUT’un “6. İlaç Temini Ödeme Esasları” başlıklı bölümü ve bu bölüm ile
ilgili SUT eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen
belgelerde aranan bilgiler, e-reçete uygulamasında e-reçete içinde belirtilecek olup ayrıca belge
istenmeyecektir. Örneğin endikasyon dışı ilaç kullanım yazısının tarih ve sayı ile geçerlik süresi,
güvenlik izlem formunun ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği
ibaresi ve sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih
ve sayısının e-reçetede belirtilmesi zorunludur.  İlaç açıklama alanında hangi bilgilerin nereye
yazılacağı aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.
  a. Teşhis/Tanı;  ICD-10 tanı kodu e-reçetede ayrıca belirtilmektedir. Bu alana ise SGK’nın
  geri ödeme kapsamında  yer alan ilaç ile ilgili  özellikle olması istenen teşhis/tanı
  yazılacaktır. Hekim bu alana isterse ayrıca teşhis/tanıda yazabilir.
  b.  Hasta  Güvenlik ve İzlem Formu;  Güvenlik ve İzlem formu Sağlık Bakanlığının ilgili
  mevzuatında belirtildiği şekilde oluşturulmaya devam edilecektir. Ancak e-reçete
  uygulamasında bu formun "ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına
  düzenlendiği" ibaresi belirtilecektir.
  c.  Endikasyon  Dışı Kullanım İzni;  Endikasyon dışı kullanım izni işlemleri Sağlık
  Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde yapılmaya devam edilecektir. Ancak e-
  reçete uygulamasında bu iznin yazısının " tarih ve sayı ile geçerlik süresi" belirtilecektir. d. Tetkik Sonucu; Bu alana SGK tarafından geri ödemesi yapılan ilaç ile  ilgili tetkiklerin
adı, yapıldığı tarih ve sonuçları yazılacaktır.  
  e. Tedavi Süresi; Bu alana ilgili mevzuat gereği istenilen tedavi süreleri yazılacaktır.    
f. Diğer; Bu alana hekim tarafından istenirse yazılan ilaca ait açıklama yazılacaktır. Ayrıca
sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve
sayısı da bu alana yazılabilecektir.
10. Doktor sertifika kodu; Bu alan boş gönderilebileceği gibi gereken durumlarda aile hekimliği
sertifikası veya hemodiyaliz sertifikası bilgisi gönderilecektir.
11. Reçetede tanılar;   Tanı olarak ICD-10 tanı kodları seçilecektir. 
12. Reçete açıklama alanı; Bu alan ilaç açıklama alanı ile tamamen aynıdır. Gereken durumlarda
açıklama bilgileri reçete açıklama alanına da eklenebilmektedir.
 
SORU 6)  E-reçete yazılırken ilaç seçiminde yalnızca SGK’nın geri ödeme kapsamındaki ilaçlar mı
yazılabilir?
CEVAP 6) Hayır yalnızca SGK geri ödeme kapsamında bir ilaç yazılmak zorunda değildir. Aynı zamanda
SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlarda e-reçeteye yazılabilir. Ancak SGK geri ödeme kapsamında
olmayan bir ilaç yazılması durumunda MEDULA tarafından hekime bu  ilacın/ilaçların SGK geri ödeme
kapsamında olmadığı bilgisi dönülecektir. Hekim bu ilacı/ilaçları isterse değiştirebilir. Ancak eczanede
SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilacın kaydına izin verilmeyecektir.
 
SORU 7) E-reçete sağlık hizmet sunucusu tarafından nasıl oluşturulur?
CEVAP 7)  Sağlık hizmet sunucularının e-reçete oluşturulabilmeleri için; Kurum tarafından yayımlanan
Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda uygun olarak AHBS (Aile Hekimliği Bilgi
Yönetim Sistemi) ve HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) sistemlerinin MEDULA sistemine e-reçete
entegrasyonunun yapılmış olması zorunludur. E-reçete oluşturulma işleminde hekim ve hastane
otomasyon sisteminin oluşturacağı bilgiler mevcuttur. Hekim oluşturduğu bilgiler ve sağlık hizmet
sunucusunun otomasyonunun oluşturduğu bilgiler bir araya gelerek e-reçeteyi oluşturmaktadır. 
 
SORU 8) E-reçete sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine nasıl kaydedilecektir?
CEVAP 8)  Sağlık hizmet sunucusu tarafından  oluşturulan  e-reçeteler  Medula Eczane Reçete  Web
Servislerinin Kullanım Kılavuzunda  belirtilen  SGK’ya kaydet  metodu ile  MEDULA sistemine
kaydedilebilecektir.  E-reçete kaydı başarılı ise bu durum MEDULA tarafından ilgili sağlık hizmet
sunucusuna "sonuç  başarılı"  olarak bildirilecektir.  Her bir e-reçete için  elektronik reçete numarası
oluşturulmuş olacaktır.
 
SORU 9) Elektronik reçete no nedir?
CEVAP 9)  E-reçetelerin oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine
kaydedilmesi sonrası MEDULA sistemi tarafından her bir e-reçete için üretilen numaraya  Elektronik
Reçete No denir.
 SORU 10) Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda yer alan EHU ONAYI nedir? 
CEVAP 10)  Kurum tarafından ilgili mevzuatta belirtilen  durumlarda  enfeksiyon hastalıkları uzmanı
tarafından e-reçetenin EHU ONAYININ  yapılması  gereken  durumunda e-reçete üzerinde
yapılabilmektedir. E-reçete öncelikle bir başka hekim tarafından oluşturulur. Daha  sonra kılavuzda
belirtilen metod  ile EHU ONAYI işlemi yapılabilir. Bu onayın yapılmasında mevzuat hükümlerine dikkat
edilmesi gerekmektedir.
 
SORU 11) Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda  YATAN HASTA REÇETESİ
ONAYI nedir? 
CEVAP 11)  Sağlık hizmet sunucularının yatan hastalarına ilaçlarını  temin etmeleri ve hastaya
aldırmamaları esastır. Ancak Kurum tarafından ilgili mevzuatta düzenlendiği şekilde yatan hastalara
kullanılan ilacın serbest eczaneden temin edilmesi amacıyla  hastaya  reçete düzenlenmesi durumunda
reçetenin başhekimlik  tarafından  onaylanması gerekmektedir. Bu onaylama işlemi yapılabilmesi
amacıyla "YATAN HASTA REÇETESİ ONAYI" işlemi yapılması gerekmektedir.  Bu onayın yapılmasında
mevzuat hükümlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
SORU 12) E-reçete sağlık hizmet sunucu tarafından  MEDULA sisteminden tekrar nasıl
görüntülenecektir?
CEVAP 12) Sağlık hizmet sunucusu yalnızca kendi tesisinde oluşturulmuş olan e-reçeteyi Medula Eczane
Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda belirtilen SGK’dan oku metodunu kullanarak MEDULA
sisteminden görüntüleyebilir. Bu amaçla iki yöntem oluşturulmuştur;
  1-Elektronik reçete no ile reçeteyi oku; E-reçetenin oluşturulduğu sağlık hizmet 
            sunucusu tarafından Elektronik Reçete No girilerek,
ya da
  2- TC Kimlik Numarasından tüm reçeteleri oku; E-reçetenin oluşturulduğu sağlık hizmet
            sunucusu tarafından TC Kimlik No bildirilerek o kimlik 
            numarasına ait tüm e-reçeteler görüntülenebilmektedir.
 
SORU 13) E-reçete sağlık hizmet sunucu tarafından MEDULA sisteminden nasıl silinecektir?
CEVAP 13) Sağlık hizmet sunucusunca oluşturulan e-reçeteler, Medula Eczane Reçete Web Servislerinin
Kullanım Kılavuzunda  belirtilen  SGK’dan sil metodu  ile MEDULA sisteminden silinebilmektedir. Ancak
eczaneden karşılanmış olan e-reçeteler hekim tarafından MEDULA sisteminden silinemez.
 
SORU 14) E-reçete MEDULA sisteminden silinebilir mi?
CEVAP  14)  Sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine kaydedilmiş bir e-reçete eczane
tarafından  karşılanmamış  ise oluşturduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sisteminden
silinmesi mümkündür. Ancak eczanede karşılanmış bir e-reçetenin silinmesine izin verilmeyecektir. 
 
 SORU 15)  Hekim tarafından e-reçete numarası  alınarak  oluşturulmuş  ancak eczane tarafından
karşılanmamış bir e-reçete üzerinde hekim tarafından tekrar işlem yapılabilir mi? CEVAP 15)  Eczane tarafından karşılanmamış olan e-reçete hekim tarafından tekrar
görüntülenebilmektedir. Eczane tarafından karşılanmamış olma şartıyla hekim tarafından görüntülenen
e-reçete üzerinde değişiklik yapılması için  e-reçetenin MEDULA sisteminden  silinerek yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda e-reçete numarasının değişeceği unutulmamalıdır.
 
SORU 16) Eczane tarafından görüntülene ancak henüz MEDULA eczane sistemine kaydetmedikler e-
reçeteler üzerinde eczacı tarafından hangi değişiklikler yapılabilecektir?
CEVAP 16)  E-reçete görüntüleme işlemi sonrası reçete giriş ekranı üzerinde henüz MEDULA eczane
sistemine eczacı tarafından kaydedilmemiş e-reçete üzerinde eczane tarafından;
  - İlaç dozunun azaltılmasına, (Kurumca belirlenecek tarihe kadar)
  - Kullanım periyodu ve biriminin değiştirilmesine, (Kurumca belirlenecek tarihe kadar)
  - İlacın e-reçeteden çıkartılmasına, 
  - İlacın adedinin azaltılmasına
Medula eczane sistemi izin vermektedir.
 
SORU 17)  Eczane tarafından karşılanan e-reçetelerin  MEDULA  eczane sistemine kaydında hangi
alanların eczane tarafından işlem görmeye devam edecektir?
CEVAP 17) Eczaneler tarafından reçete giriş ekranında bulunan "teşhisler", "karekodlu", "özel durum",
"eşdeğer ilaç", rapor seç" ve "tedavi şeması" işlemlerini yapmaya devam etmesi gerekmektedir. Diğer
alanlar e-reçete olarak MEDULA eczane reçete giriş ekranında görünecektir. ilgili mevzuatta oluşabilecek
değişikliklere de bu doküman haricinde ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
SORU 18) Eczane tarafından karşılanarak MEDULA eczane sistemine kaydedilmiş bir e-reçete üzerinde
hekim tarafından değişiklik yapılabilir mi?
CEVAP 18)  Eczane tarafından karşılanarak  MEDULA eczane sistemine  kaydedilmiş e-reçete üzerine
hekim tarafından;
  - ilaç açıklama alanı eklenmesi,
  - reçete açıklama alanı eklenmesi,
  - EHU ONAYI yapılması,
  - ICD 10 tanı kodu ekleme işlemi yapılabilmektedir.
 
SORU 19) Elektronik reçete eczane tarafından nasıl görüntülenecektir?
CEVAP 19) Kurum  tarafından eczanelere sağlanan MEDULA eczana sistemi üzerinde yer alan "e-reçete
sorgu" bölümünden TC Kimlik No ve Elektronik Reçete No  / TC Kimlik No ve Takip No  ile e-reçeteler
görüntülenecektir.  Bu nedenle reçete yazılan hastaya elektronik reçete numarası ya da medula takip
numarasının verilmesi gerekmektedir. E-reçetenin sağlık hizmet sunucusu tarafından oluşturulduğunun
emin olunması amacıyla öncelikle elektronik reçete numarasının hastaya verilmesi gerekmektedir. Ancak
Takip No da verilebilir.  
SORU 20) Kurum tarafından geri ödeme amacıyla inceleme işlemi yapılan e-reçetenin eczaneye iadesi
yapılmasının gerektiği durumda iade işlemi nasıl yapılabilir?
CEVAP 20)  Geri ödeme amacıyla Kurumun ilgili birimine teslim edilmiş e-reçetenin ilgili mevzuat
hükümlerine istinaden eczaneye iade edilmesi gerektiği durumlarda e-reçetenin iade işlemleri MEDULA
eczane sistemi üzerinden Kurumun ilgili birimleri tarafından yapılacaktır. 
 
SORU 21) E-reçete oluşturulurken ıslak imza yerine hekim tarafından ne kullanılacaktır?
CEVAP 21)  SGK tarafından elektronik imza uygulamasına geçilinceye kadar
https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor  adresinden  hekimlere  SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ
verilecektir. Bu şifrelerin belirtilen web adresinden alınması gerekmektedir. Hekim tarafından alınan bu
şifre e-reçetenin sistem üzerinden SGK’ya kaydedilmesi aşamasında kullanılacaktır. 
 
SORU 22) SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ nedir?
CEVAP 22) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yalnızca hekimlere verilen şifredir. Bu şifre hekime aittir.
Bir başkası ile paylaşılamaz. Hekim dilediği zaman şifresini değiştirebilmektedir. Şifrenin hekim
tarafından periyodik olarak güncellenmesi doğru olacaktır.
 
SORU 23) SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ hekimler tarafından nasıl alınacaktır?
CEVAP 23)  Hekimler şifrelerini  https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor  web adresine girerek temin
edeceklerdir. Yapılacak işlemler ile ilgili kılavuz aynı web adresinde mevcuttur.
 
SORU 24) SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile hangi işlemler yapılacaktır?
CEVAP 24)  E-reçete oluşturup Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydedilebilmesi  SGK KURUMSAL HEKİM
ŞİFRESİ ile mümkündür. Bu şifre olmaksızın e-reçete oluşturması mümkün değildir.
  Ayrıca  https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor  adresinden bu şifre aracılığıyla giriş yapılması
halinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunanların kullandığı; 
  - elinde bulunan henüz bitmemiş ilaçlar,
  - raporlu ilaçlar,
  -e-raporlar MEDULA sisteminden görüntülenebilecektir.
 
SORU 25) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle
e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel reçete yazılabilecek midir?
CEVAP 25) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemlerin çalışmaması nedeniyle
e-reçetenin düzenlenememesi halinde reçete manuel olarak düzenlenecek ve hekimin kaşe-ıslak imzası
ile imzalanacaktır. Bu şekilde  oluşturulmuş reçeteler eczane tarafından MEDULA eczane sistemine
kaydedilerek karşılanabilecektir
 SORU 26) Eczaneler manuel reçete kabulüne devam edecek midir?
CEVAP 26)  Reçete üzerinde e-reçete numarası var ise bu reçete eczane tarafından elektronik olarak
karşılanacaktır. Ancak sağlık hizmet sunucuları tarafından sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete
oluşturulamaması durumlarında reçeteler manuel olarak düzenleneceğinden bu tür reçeteler eczaneler
tarafından önceden olduğu gibi yine kabulüne devam edilecektir. 
 
SORU 27)  Yeşil kartlı olarak anılan Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri kapsamında sayılan kişilerin üniversite ve
özel sağlık hizmet sunucularına ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde başvurulması halinde e-reçete eki
belgesi olarak sevk belgesi Sosyal Güvenlik Kurumuna geri ödeme amacıyla ibraz edilecek mi?
CEVAP  27)  Yeşil kartlı  hastaların üniversite ve özel  sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarına  ilişkin
olarak Kurumca yayımlanan “Mülga 3816 sayılı Kanun” konulu 2012/10 sayılı genelgede belirtilen
hükümler çerçevesinde SUT ’un 3.1.1.A maddesine göre sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti
sunucularınca düzenlenen reçetelere istinaden temin edilen ilaçların  Kurumca karşılanabilmesi için
(Kurum e-sevk uygulaması ülke çapında devreye alınana kadar) sevk belgesinin bir nüshasının faturaya
eklenmesi gerekmektedir. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Cemil ATEŞ tarafından yazılan bu haber, 5409 defa okunmuştur.


YORUM YAZ

BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan İstanbul Eczane Teknisyenleri Derneği hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer İ.E.T.D. Duyuru Haberleri

Tümü

VİDEO GALERİ

HUKUK DANIŞMANLIĞI SERVİSİ

E-BÜLTEN ABONELİK

ANKET

Çalıştığınız Eczanede Kaç Teknisyen Bulunmakta

NÖBETÇİ ECZANELER

 

Paylaşım Platformu

© Copyright® İ.E.T.D. Tüm Haklar saklıdır

Adres : Yeni Mahalle Abdülhalik Renda Caddesi No:16/j Pendik / İSTANBUL
Tel :0850 302 60 62
Faks : 0850 302 60 62
Bu site 0.016 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]