Hekimler moralsiz... Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'na hekime yönelik şiddet damgasını vurdu. Geçen yıl Gaziantep'te kalp damar cerrahisi uzmanı Dr. Ersin Arslan'ın öldürülmesiyle hekime şiddet hızla yayıldı. Türk Tabipler Birliği'ne yapılan başvurularda bir yılda yüzde 48 artış meydana geldi. 2011'de sözlü tehdit, fiziksel şiddet ve cinsel tacizde toplam rakam 378 iken 2012'de 560'a ulaştı. Hasta-hekim ilişkilerinin bozulduğunu belirten TTB Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan şöyle dedi:

- ŞİDDET hekimlerin motivasyonunu bozdu. Hastaların hekime bakış açıları çoktan değişmişti. Bir yakını olarak görmekten vazgeçmişlerdi. Ama şiddet olayları böylesine arttıkça hekimlerin de hastalara karşı bakış açısı değişmeye başladı. Ticarileşen ortamda hekim-hasta ilişkisi de ciddi şekilde bozuldu.


- ŞİDDETİ ortaya çıkaran faktörlerde şiddetin nedeni konusunda sağlıkta dönüşüm programının etkisi var. Performans sistemi, hastalara ayrılan sürenin 5 dakika olması, sağlığın ticarileşmesi gibi faktörler ilişkiyi bozmuş halde. Ölüm olayı da irite etti. Ama gördüğümüz buz dağının ucu. 

En çok başvuru İstanbul'da


En sık şiddet gören hekimler ise İstanbul'da. İstanbul Tabip Odası'na 2012 yılında 90 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 72'si acil servislerde darp edilen doktorlardan oluşuyor. İstanbul'da sırasıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve özel hastaneler ve üniversite hastaneler geliyor.